Repertoire


Hieronder volgt de lijst met psalmen en liederen die we zingen met bovenstem/tegenstem. Voor de leden: mis je bladmuziek? Geef dit op een oefenavond door, dan zorgen wij ervoor dat je deze zo snel mogelijk in bezit krijgt. 

Afkortingen:   BG = Bovenstem Genemuiden

                         BWW = Bovenstem Wouterswoude

                         BJvR = Bovenstem Jaap van Rijn 

                         BIJ = Bovenstem IJsselmuiden

Psalmen:

 • Psalm 1 BG
 • Psalm 3 BG
 • Psalm 16 BJvR
 • Psalm 25 BG
 • Psalm 25 BJvR
 • Psalm 35 BG
 • Psalm 36 BG
 • Psalm 42 BG
 • Psalm 43 BG
 • Psalm 43 BJvR
 • Psalm 47 BG
 • Psalm 56 BG
 • Psalm 60 BG
 • Psalm 65 BWW
 • Psalm 66 BG
 • Psalm 68 BG
 • Psalm 72 BWW
 • Psalm 74 BG
 • Psalm 84 BG
 • Psalm 89 BG

 

 • Psalm 98 BG
 • Psalm 99 BG
 • Psalm 100 BWW
 • Psalm 101 BG
 • Psalm 116 BG
 • Psalm 118 BG
 • Psalm 119 BG
 • Psalm 122 BG
 • Psalm 124 BG
 • Psalm 130 BWW
 • Psalm 133 BIJ
 • Psalm 134 BG
 • Psalm 138 BG
 • Psalm 140 BG
 • Psalm 150 BG

 

 • t' Is middernacht en in de hof BJvR
 • Is dat, is dat mijn Koning BJvR
 • Tien geboden des Heeren BG
 • Lofzang van Maria BJvR
 • Lofzang van Simeon BG
 • O grote Christus eeuwig Licht BJvR
 • Grote God wij loven U BJvR
 • Een vaste Burcht is onze God 
 • Het Wilhelmus