Uitvoeringen


28 november: Samen zingen in 'Salem'

We zingen psalmen en liederen samen met de bewoners van Salem.

 

Organist: Jaap van Rijn

Locatie: Salem

Aanvang: 19.00


20 december: Kerstwijkavond wijkgemeente 'Sion'

We zingen op de Kerstwijkavond van wijkgemeente 'Sion'.

 

Predikant: Ds. Van Zanden

Organist: Jaap van Rijn

Locatie: 

Aanvang: 


22 december: Kerstzangavond

Bovenstemgroep Katwijk en Kinderkoor Juda zingen bekende kerstliederen. Ook is er veel samenzang. Iedereen van harte welkom!

 

Meditatie: ds. W.J. Westland
Organist: Jaap van Rijn

Locatie: Vredeskerk

Aanvang: 19.15 uur

 


27 december: Samen zingen in 'De Duinrand'

Samen met de bewoners van De Duinrand zullen we liederen zingen die in het teken staan van het einde van het jaar en het nieuwe jaar.

 

Organist: Jaap van Rijn

Locatie: De Duinrand

Aanvang: 15.00 uur

 


1 maart: Mannenzangavond Oude Kerk Katwijk

Deze avond wordt er een mannenzangavond met psalmen georganiseerd in de Oude Kerk. Opbrengst zal zijn voor Open Doors. Myrthe Kuijt hoopt in oktober 2024 naar Zuid-Korea te gaan voor een Muskathlon.

 

Aanvang: 20.00 uur

Spreker: ds. P. den Ouden

Organist: Jaap van Rijn

Collecte: Open Doors, Muskathlon Myrthe Kuijt 

Medewerking: Bovenstemgroep Katwijk


24 februari: Psalmzangavond Tiel

 

Bovenstemgroep Katwijk zal zijn medewerking verlenen tijdens deze psalmzangavond met bovenstem.

 

Organist: Bart Kruithof

Spreker: ds. A.A. Brugge

Locatie: Maartenskerk, Tiel

Aanvang: 19.30 uur


30 maart: Zangavond 'Passie en Pasen'

 

Er zal een zangavond gehouden worden met Bovenstemgroep Katwijk en Mannenkoor Datheen. Jacomine Vooijs zal deze avond ook medewerking verlenen.

 

Organist: Jaap van Rijn en Hanno Bosch

Spreker: 

Locatie: Triumfatorkerk

Aanvang: 19.30 uur